Menu
Mapa webu
Obec Olovnice
obecOlovnice

O Olovnici

Obec Olovnice o rozloze katastrálního území 587 ha je situována v jihozápadní části okresu Mělník (od 1.1.2007) – 30 km od Mělníka, na hranici s okresem Kladno. Nachází se v nadmořské výšce kolem 193 m. Středem obce protéká Knovízský potok. V obci žije k 1. 1. 2016 525 obyvatel ve 217 domech.

Zobrazit více

Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATEK pro rok 2024  za KOMUNÁLNÍ ODPAD Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku 1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.  2) Poplatníkem poplatku je a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. 3) Plátcem poplatku je  a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo b) vlastník nemovité věci v ostatních případech. 4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka . Základ poplatku  1) Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro  nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka. 2) Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba. 3) Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l.  Sazba poplatku    Sazba poplatku činí 1 Kč za l. Výpočet poplatku  1) Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že  poplatníkem je vlastník této nemovité věci. 2) Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.  Splatnost poplatku 1) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31.03. následujícího kalendářního roku. 2) Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1 poplatník.7  Poplatek je možné uhradit i bezhotovostní platbou na účet obce č. 388158399/0800, jako variabilní symbol použijte číslo popisné nemovitosti.  V Olovnici 02.01.2024  „Otisk úředního razítka“                                         ,,Digitálně podepsáno“ Ing. Zdeněk Kinter starosta obceMÍSTNÍ POPLATEK pro rok 2024  ze PSŮ          Sazba poplatku 1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za jednoho psa ............................................................................…100 Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................… 200 Kč c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ................................… 70 Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let  …....................................................................................….. 200 Kč Splatnost poplatku 1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2024 2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (nejpozději do konce příslušného kalendářního roku) Osvobození a úlevy 1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis ) Poplatek je možné uhradit i bezhotovostní platbou na účet obce č. 388158399/0800, jako variabilní symbol použijte číslo popisné nemovitosti. V Olovnici 02.01.2024 „Otisk úředního razítka“                                       ,,Digitálně podepsáno“ Ing. Zdeněk Kinter starosta obce

praktické info

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4
5
6 7
8
9
10 11
12
13 14
15
16
17 18
19
20 21
22
23
24 25
26
27 28
29
30
31 1
2
3 4

Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 17 °C
pondělí 15. 7. jasno 30/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C
středa 17. 7. zataženo 29/17 °C

Informace, které
by Vás mohly zajímat

Rozhlas

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dotace


Olovnice

nahoru