Obsah

Zpět

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OLOVNICE ZA ROK 2017

Závěrečný účet obce Olovnice za rok 2017 - zde ke stažení

Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku hospodaření obce Olovnice za rok 2017 - zde ke stažení

Příloha č. 2 - Výkaz FIN 2-12 za období 12/2017 - zde ke stažení

Příloha č. 3 - Rozvaha za období 12/2017 - zde ke stažení

Příloha č. 4 - Finanční vypořádání - komentář k roku 2017 -  zde ke stažení

Vyvěšeno: 3. 5. 2018

Datum sejmutí: 29. 5. 2018

Zpět