Obsah

Územní plán obce Olovnice - zde ke stažení

Změna č. 1 územního plánu obce Olovnice - grafická část zde ke stažení

Změna č. 1 územního plánu obce Olovnice - textová část zde ke stažení

Závazné regulativy prostorového a funkčního využití a zásady stavební regulace - zde ke stažení