...
Obec Olovnice

STANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA PRO HYGIENU PŮDY A ODPADŮ

Odpady

Vážení občané,
zde Vám přinášíme stanoviska Ministerstva životního prostředí a Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů ohledně nakládání s komunálními odpady.

MŽPNakládání s odpady patří mezi nezbytné služby přímo navázané na činnost kritické infrastruktury. Funkčnost těchto služeb je nutné zabezpečit kontinuálně a ochrana pracovníků, kteří nakládání s odpady musí být pro všechny zúčastněné strany prioritou. Všechna doporučení uvedená v tomto stanovisku korespondují se současným stavem poznání přenosu a šíření onemocnění COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2, s doporučením WHO i současným výskytem onemocnění v ČR k datu 24. 3. 2020.


A) Nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění odpadu u zdravých lidí se v současné době nemění.
Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá odpad z domácností a je zavázán před uložením do kontejneru nebo popelnice.


B) Osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí izolaci a osoba v domácí karanténě by měla být poučena jak nakládat se svým odpadem v rámci karanténních opatřeních. Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:

  1. veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem;
  2. v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
  3. zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery, kvůli náhodnému poškození;
  4. nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují;
  5. zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.

 

C) V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 vyhlášena OOVZ plošná karanténa, je nutné přijmout další opatření na základě zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a svozovými firmami. Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání odpadu; dále odkládání zavázaných pytlů mimo kontejnery, třídění odpadů, oddělený svoz odpadů apod. WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že odpad z území s vyhlášenou plošnou karanténou nebude odstraněn uložením na skládku.
Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, jak používat vhodné ochranné pomůcky a jak dodržovat hygienická opatření.

 

Bližší informace o opatřeních k ochraně zdraví pracovníků jsou uvedeny:
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_

Datum vložení: 30. 3. 2020 13:08
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2020 17:26
Autor: Správce Webu

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Klikací rozpočet

Rozpočet

Plánované odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál obce

Geoportál

526 obyvatel

217 domů

Železnice

1285

Rok vzniku