...
Obec Olovnice

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 35
PRODEJ OBLEČENÍ, RUČNÍKŮ, PANTOFLÍ APOD. 1

PRODEJ OBLEČENÍ, RUČNÍKŮ, PANTOFLÍ APOD.

Datum: 21. 10. 2019

Vážení občané,

ve čtvrtek 24.10.2019 od 13:50 - 14:00 před Obecním úřadem v Olovnici proběhne prodej dámského, pánského i dětského oblečení (noční košile, pyžama, tílka, montérky, blůzy, podprsenky, trika, sváteční kalhoty, ponožky apod.), peněženek, opasků, povlečení, bot...

Omluvte případně zpoždění, přijedou za každého počasí.

OZNÁMENÍ O PRAVIDELNÝCH ODEČTECH ELEKTROMĚRŮ 1

OZNÁMENÍ O PRAVIDELNÝCH ODEČTECH ELEKTROMĚRŮ

Datum: 14. 10. 2019

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že pracovníci ČEZ Distribuce budou v termínu od 25.10.2019 do 08.11.2019 provádět v naší obci pravidelné odečty elektroměrů.

Žádáme Vás proto o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru.

Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou 2020-2024 - dotazníkové šetření 1

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU 2020-2024 - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Datum: 14. 10. 2019

Vážení spoluobčané,

Město Kralupy nad Vltavou v současné době aktualizuje Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území 2015 - 2019. S tímto plánem se můžete seznámit na stránkách města Kralupy nad Vltavou.

Nový komunitní plán, který je nyní připravován, je určen pro roky 2020 - 2024. V rámci tohoto plánu si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku.

Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Otázky označené symbolem * jsou povinné. Pokud není uvedeno jinak, zvolte vždy pouze jednu z nabízených možností.

Dotazník můžete vyplnit online po rozkliknutí odkazu, který naleznete níže.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že se nám společně podaří ještě více zlepšit oblast sociálních služeb v ORP Kralupy nad Vltavou.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OLOVNICE

Datum: 9. 10. 2019

Vážení občané,

ve středu 30.10.2019 v 16:30 na sále restaurace ,,U Nás" se koná veřejné projednání návrhu územního plánu obce Olovnice s odborným výkladem.

Návrh ÚP bude vystaven k nahlédnutí od 27.09.2019 u pořizovatele MěÚ Kralupy n. Vlt., stavební úřad, v kanceláři č. 221, první patro a na Obecním úřadě v Olovnici.

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 06.11.2019.

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY 1

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

Datum: 7. 10. 2019

Vážení občané,

Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu od 1.10.2019 - 30.11.2019.

Více informací v letáku.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - PODZIM 2019 1

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - PODZIM 2019

Datum: 1. 10. 2019

Svoz VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 08.11.2019 až 11.11.2019.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU - PODZIM 2019 1

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU - PODZIM 2019

Datum: 1. 10. 2019

Svoz NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 09.11.2019

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU - PNEUMATIK - PODZIM 2019 1

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU - PNEUMATIK - PODZIM 2019

Datum: 1. 10. 2019

Svoz NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU - PNEUMATIK 09.11.2019

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ 1

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Datum: 18. 9. 2019

ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatel distribuční soustavy, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzývá tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 5

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Datum: 4. 9. 2019

Vážení občané,

dne 24. září 2019 od 18:00 hodin se bude konat VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE na sále restaurace U Nás.

Všichni jste srdečně zváni.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO! 1

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO!

Datum: 26. 8. 2019

Vážení občané,

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky si pro nás připravilo informační leták Bezpečnostní desatero.

"Důvodem, který nás vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem naší informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku."

#

Jak se zachovat v různých životních situacích - občan na úřadě

Datum: 26. 3. 2019

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu naleznete na stránkách viz níže.

#

Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Datum: 26. 3. 2019

Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra viz odkaz níže.

DESATERO POMOCI PROTI NESERIÓZNÍM METODÁM NĚKTERÝCH PODOMNÍCH OBCHODNÍKŮ S ENERGIEMI 1

DESATERO POMOCI PROTI NESERIÓZNÍM METODÁM NĚKTERÝCH PODOMNÍCH OBCHODNÍKŮ S ENERGIEMI

Datum: 11. 6. 2018

Vážení občané,

ČEZ Distribuce, a. s. nás požádala o pomoc při informování obyvatel o jejich postupu a ochránili Vás tak před praktikami těchto lidí.

Jako distributor elektrické energie NEVYBÍRAJÍ žádnou hotovost, NEPOTŘEBUJÍ od klientů na místě předkládat žádné doklady. Do objektu či nemovitosti vstupují jejich zaměstnanci jen k účelům definovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize jejich zařízení, odečtu elektroměrů apod.

Zaměstnanci ČEZ mají u sebe vždy služební průkaz s fotografií a jeho identitu si můžete ověřit na bezplatné lince 800 850 860.

Leták, který slouží občanům jako důležitá informace před neseriózními praktikami některých obchodníků s elektrickou energií v PŘÍLOZE

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ 1

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ

Datum: 4. 6. 2018

Na přiloženém osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2017, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě 1

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ

Datum: 22. 5. 2018

Vážení občané,

na obrázku letáku od DISTRIBUCE ČEZ se dozvíte, jak řešit mimořádné situace v distribuční soustavě.

Autobus

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU AUTOBUSŮ LINKY č. 620

Datum: 16. 2. 2018

Vážení občané,
zde Vám přinášíme nový jízdní řád autobusů linky č. 620 z Kralup nad Vltavou do Kladna platný od 04.03.2018.

AGENDA NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Datum: 1. 2. 2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust. § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje
aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálního území v územní působnosti obce Olovnice. Data k 01.02.2019 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Autobus

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSŮ - LINKY č. 620 Kladno - Kralupy nad Vltavou - FINÁLNÍ NÁVRH

Datum: 3. 7. 2017

Vážení občané,
zde Vám přinášíme finální návrh jízdního řádu linky 620 („Kladno,Nám.Svobody - Kralupy n.Vlt.,Žel.st.“), jenž nahrazuje stávající linku SID č. 220 050 (A50).
Od posledního návrhu došlo k těmto úpravám: Na území města Kladna došlo k drobné úpravě trasy. Ve směru od Náměstí Svobody bude linka vedena po trase stávající linky SID A50 ulicí Pod Zámkem rovnou k autobusovému nádraží. Ve směru zpět bude od autobusového nádraží vedena ulicí Petra Bezruče a Cyrila Boudy přes zastávku „Kladno, Gymnasium“. Spoj v pracovní dny s odjezdem v 06:54h z Třebusic do Kladna přijíždí jako školní spoj linky 621 z Neuměřic. O sobotách a nedělích bude prozatím ponechán rozsah provozu stávající linky SID A50, tzn. 3 páry spojů. Pokud bude požadavek na rozšíření víkendové dopravní obslužnosti, bude nutné veškeré vícenáklady na provozu hradit přímo ze strany dotčených obcí.
Případné doplňující požadavky zašlete, prosím, nejpozději do 13.07.2017 na adresu obec@olovnice.cz.

Olovnice - úvodní foto

PÍSNIČKA O OLOVNICI

Datum: 2. 4. 2017

Písnička OLOVNICE ke stažení ve formátu *.wav nebo *.mp3

Oční péče pro seniory

Oční péče pro seniory s dopravou ZDARMA - nadační fond Josefa Hycla

Datum: 24. 11. 2016

Vážení občané,
nadační fond Josefa Hycla Vám přináší oční péči pro seniory s dopravou ZDARMA.
Více naleznete v letáku.

Aplikace MOBILNÍ ROZHLAS

Aplikace MOBILNÍ ROZHLAS pro chytré telefony

Datum: 16. 11. 2016

Vážení občané,
naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony.

Mobilní rozhlas

OBEC OLOVNICE ZAVÁDÍ MOBILNÍ ROZHLAS

Datum: 20. 10. 2016

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v naší obci novou službu - MOBILNÍ ROZHLAS.

Stanoviště zvláštních sběrných nadob

STANOVIŠTĚ ZVLÁŠTNÍCH SBĚRNÝCH NÁDOB TŘÍDĚNÉHO ODPADU v Olovnici

Datum: 4. 8. 2016

Vážení spoluobčané,
zde Vám pro snazší orientaci přinášíme detailní mapu stanovišť zvláštních sběrných nádob tříděného odpadu.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Datum: 27. 6. 2016

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI

Datum: 1. 6. 2016

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
VÍCE INFORMACÍ ZJISTÍTE V PŘÍLOZE.

CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ

CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ

Datum: 20. 4. 2016

Informace pro rodiče, kteří chtějí cestovat s dětmi do zahraničí.

UTV GLADIATOR

"NOVÝ PRACOVNÍ STROJ OBCE OLOVNICE PRO CELOROČNÍ ÚDRŽBU"

Datum: 22. 2. 2016

UTV GLADIATOR 830 EFI EX

CETIN - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Datum: 27. 1. 2016

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních
nebo podzemních sítí“

POZOR ZMĚNA TEL. ČÍSLA

!!! POZOR změna tel. čísla na zdravotní středisko Zvoleněves !!!

Datum: 16. 12. 2015

Obecní úřad Zvoleněves informuje o změně telefonních čísel na zdravotní středisko Zvoleněves

Zobrazeno 1-30 ze 35

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Sociální sítě

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 10. 2019

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a místy i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 13 až 17°C, při slunečnu kolem 20°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
1
27
28 29 30 31 1 2
1
3

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Klikací rozpočet

Rozpočet

526 obyvatel

217 domů

Železnice

1285

Rok vzniku