Obsah

Zprávy

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V OLOVNICI 1

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V OLOVNICI

Vážení občané,

od pondělí 25.02.2019 do pátku 01.03.2019 čerpá dovolenou starosta obce Ing. Zdeněk Kinter.

V tomto období PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V OLOVNICI NEBUDE PŘERUŠEN. 

V nutných případech zastupuje p. JAROSLAV TLÁSKAL, mob.: 606 762 664. celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
 INFORMACE K PODÁVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2018 - FÚ Kralupy 1

INFORMACE K PODÁVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2018 - FÚ Kralupy

V přílohách naleznete informace k:
- Podávání přiznání k daním z příjmů za rok 2018
- Placení daní z příjmů za rok 2018
- Bezhotovostním platbám daně z příjmů fyzických osob
- Možnosti elektronického podávání daňových přiznání i jiných podání pro finanční správu bez nutnosti poplatníka navštívit finanční úřad
- Informační leták celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - ČSSZ

Pražská správa sociálního zabezpečení v současnou chvíli nabízí několik volných pracovních pozic.

Jedná se o pozice vhodné jak pro absolventy, kteří potřebují získat praxi, tak i pro ty, kteří se rozhodli pokračovat na VŠ (pro tyto studenty jsou pozice vhodné, neboť státní správa v tomto směru nabízí např. různá studijní volna apod.).

Více informací v příloze. celý text

ostatní | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
OBCHOD S POTRAVINAMI V OBCI OLOVNICE BUDE UZAVŘEN 1

OBCHOD S POTRAVINAMI V OBCI OLOVNICE BUDE UZAVŘEN

Obchod s potravinami bude UZAVŘEN od 12:00 dne 25. ledna 2019
do 21. února 2019.

Dne 22. února 2019 bude opět OTEVŘENO.
celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
ZMĚNY NA KRALUPSKÉM GYMNÁZIU + DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1

ZMĚNY NA KRALUPSKÉM GYMNÁZIU + DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení občané,

Dvořákovo gymnázium plánuje od příštího školního roku velké změny. Více se dozvíte v článku níže a v příloze. celý text

ostatní | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2019 1

INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2019

Daňové přiznání jsou povinni podat do konce ledna všichni poplatníci, u nichž došlo oproti posledně podanému daňovému přiznání ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Daňové přiznání je třeba podat na územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj v termínu nejpozději do 31. ledna 2019.

Celou informaci naleznete v příloze. celý text

ostatní | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
DESATERO POMOCI PROTI NESERIÓZNÍM METODÁM NĚKTERÝCH PODOMNÍCH OBCHODNÍKŮ S ENERGIEMI 1

DESATERO POMOCI PROTI NESERIÓZNÍM METODÁM NĚKTERÝCH PODOMNÍCH OBCHODNÍKŮ S ENERGIEMI

Vážení občané,

ČEZ Distribuce, a. s. nás požádala o pomoc při informování obyvatel o jejich postupu a ochránili Vás tak před praktikami těchto lidí.

Jako distributor elektrické energie NEVYBÍRAJÍ žádnou hotovost, NEPOTŘEBUJÍ od klientů na místě předkládat žádné doklady. Do objektu či nemovitosti vstupují jejich zaměstnanci jen k účelům definovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize jejich zařízení, odečtu elektroměrů apod.

Zaměstnanci ČEZ mají u sebe vždy služební průkaz s fotografií a jeho identitu si můžete ověřit na bezplatné lince 800 850 860.

Leták, který slouží občanům jako důležitá informace před neseriózními praktikami některých obchodníků s elektrickou energií v PŘÍLOZE celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1.7.2018

Vážení občané,

s ohledem na nadcházející letní sezónu nám byly zaslány letáky s aktuálními informacemi o lhůtách pro vydání OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ a CESTOVNÍCH PASŮ, o výši správních poplatků, a místní příslušnosti úřadů pro nabírání žádostí a předávání vyhotovených dokladů.

Více informací v příloze celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

FUNKCE PŘÍSEDÍCÍHO KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE

Vážení občané,

Krajský soud v Praze nás požádal o spolupráci ohledně získání nových kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Praze.

Kandidát na funkci přísedícího Krajského soudu v Praze musí splňovat tyto předpoklady:

- státní občanství ČR
- plnou svéprávnost a trestní bezúhonnost
- věk nejméně 30 let
- trvalý pobyt, nebo stálé pracoviště ve Středočeském kraji

Více informací v příloze. celý text

ostatní | 6. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ 1

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ

Na přiloženém osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2017, kterých jsme dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. celý text

ostatní | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

AGENDA NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust. § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje
aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálního území v územní působnosti obce Olovnice. Data k 01.02.2018 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. celý text

náš tip | 22. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě 1

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ

Vážení občané,

na obrázku letáku od DISTRIBUCE ČEZ se dozvíte, jak řešit mimořádné situace v distribuční soustavě. celý text

ostatní | 22. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Autobus

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU AUTOBUSŮ LINKY č. 620

Vážení občané,
zde Vám přinášíme nový jízdní řád autobusů linky č. 620 z Kralup nad Vltavou do Kladna platný od 04.03.2018. celý text

ostatní | 16. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Autobus

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSŮ - LINKY č. 620 Kladno - Kralupy nad Vltavou - FINÁLNÍ NÁVRH

Vážení občané,
zde Vám přinášíme finální návrh jízdního řádu linky 620 („Kladno,Nám.Svobody - Kralupy n.Vlt.,Žel.st.“), jenž nahrazuje stávající linku SID č. 220 050 (A50).
Od posledního návrhu došlo k těmto úpravám: Na území města Kladna došlo k drobné úpravě trasy. Ve směru od Náměstí Svobody bude linka vedena po trase stávající linky SID A50 ulicí Pod Zámkem rovnou k autobusovému nádraží. Ve směru zpět bude od autobusového nádraží vedena ulicí Petra Bezruče a Cyrila Boudy přes zastávku „Kladno, Gymnasium“. Spoj v pracovní dny s odjezdem v 06:54h z Třebusic do Kladna přijíždí jako školní spoj linky 621 z Neuměřic. O sobotách a nedělích bude prozatím ponechán rozsah provozu stávající linky SID A50, tzn. 3 páry spojů. Pokud bude požadavek na rozšíření víkendové dopravní obslužnosti, bude nutné veškeré vícenáklady na provozu hradit přímo ze strany dotčených obcí.
Případné doplňující požadavky zašlete, prosím, nejpozději do 13.07.2017 na adresu obec@olovnice.cz. celý text

ostatní | 3. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Olovnice - úvodní foto

PÍSNIČKA O OLOVNICI

Písnička OLOVNICE ke stažení ve formátu *.wav nebo *.mp3 celý text

ostatní | 2. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Oční péče pro seniory

Oční péče pro seniory s dopravou ZDARMA - nadační fond Josefa Hycla

Vážení občané,
nadační fond Josefa Hycla Vám přináší oční péči pro seniory s dopravou ZDARMA.
Více naleznete v letáku. celý text

náš tip | 24. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Aplikace MOBILNÍ ROZHLAS

Aplikace MOBILNÍ ROZHLAS pro chytré telefony

Vážení občané,
naše obec má novou aplikaci pro chytré telefony.
celý text

náš tip | 16. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Mobilní rozhlas

OBEC OLOVNICE ZAVÁDÍ MOBILNÍ ROZHLAS

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v naší obci novou službu - MOBILNÍ ROZHLAS. celý text

náš tip | 20. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
Stanoviště zvláštních sběrných nadob

STANOVIŠTĚ ZVLÁŠTNÍCH SBĚRNÝCH NÁDOB TŘÍDĚNÉHO ODPADU v Olovnici

Vážení spoluobčané,
zde Vám pro snazší orientaci přinášíme detailní mapu stanovišť zvláštních sběrných nádob tříděného odpadu. celý text

náš tip | 4. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku. celý text

náš tip | 27. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
VÍCE INFORMACÍ ZJISTÍTE V PŘÍLOZE. celý text

náš tip | 1. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ

CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ

Informace pro rodiče, kteří chtějí cestovat s dětmi do zahraničí. celý text

náš tip | 20. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
UTV GLADIATOR

"NOVÝ PRACOVNÍ STROJ OBCE OLOVNICE PRO CELOROČNÍ ÚDRŽBU"

UTV GLADIATOR 830 EFI EX celý text

ostatní | 22. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

CETIN - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních
nebo podzemních sítí“ celý text

ostatní | 27. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
POZOR ZMĚNA TEL. ČÍSLA

!!! POZOR změna tel. čísla na zdravotní středisko Zvoleněves !!!

Obecní úřad Zvoleněves informuje o změně telefonních čísel na zdravotní středisko Zvoleněves celý text

náš tip | 16. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
MěÚ Kralupy

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM - MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou spouští objednávací systém. celý text

náš tip | 13. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

ZELENÁ LINKA - Kralupy nad Vltavou

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou nabízí své bezúplatné a informační služby veřejnosti - 800 100 584. celý text

náš tip | 6. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

JAK SE ZACHOVAT PŘI KOLIZI NA ŽELEZNICI

Vzhledem ke včerejší železniční tragédii ve Studénce, Vám zde přinášíme odkaz na instruktážní video jak se zachovat při kolizi na železnici: celý text

náš tip | 23. 7. 2015 | Autor: Správce Webu
1

Prodej mléka

Prodej mléka celý text

ostatní | 20. 4. 2015 | Autor:
1

Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí celý text

ostatní | 20. 4. 2015 | Autor: