Obsah

STAVEBNÍ ČINNOST V OBCI OLOVNICE 2016

Zde uvádíme několik fotografií již provedených stavebních akcí v obci Olovnice v roce 2016. Jedná se zejména o tyto stavební akce: "výroba a montáž nové letní jídelny v MŠ č. p. 1", "oprava povrchu části místní komunikace v ulici V Zahradách (kolem bývalého sokolského hřiště)", "zateplení bytů bytového domu nad restaurací "U Nás" č. p. 66", "oprava střechy nad bytem budovy OÚ č. p. 45", "oprava a zateplení střechy nad přístavkem budovy MŠ č. p. 1", "výměna části stěnového dřevěného obkladu v budově MŠ č. p. 1" a "výměna oken a dveří na bytovém domě na hřišti č. p. 62". U každé akce uvádíme také foto před provedením stavebních úprav.