Obsah

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V OLOVNICI - "CESTA KOLEM SVĚTA"

V období od 18.07.2016 do 22.07.2016 proběhl druhý turnus PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA V OLOVNICI na téma "CESTA KOLEM SVĚTA".

Během tohoto tábora se děti ocitly každý den na jiném kontinentě. První den si děti vyrobily cestovatelskou tašku a společně objevily a prozkoumaly dopis od Graciána, po jehož stopách následně cestovaly. Druhý den děti pomyslně navštívily Afriku, kde si vyzkoušely africké domorodé tance a zpěv a společně vytvořily kolektivního nejdělšího hada světa. Třetí den se děti ocitly v Americe, kde se dozvěděly něco málo z historie amerického dollaru a spolešně si zahrály dollarovou hru a baseball. Čtvrtý den děti navštivily Asii, kde si vyrobily posvátného slona a květináč ubroskovou metodou. Páty den je Gracián dovedl až k posvátnému pokladu. V mezičase děti také navštěvovaly různé smyšlené světy - zmrzlinový, kočičí a nakonec motýlí, kde si děti vyrobily krásného motýla.

Během tábora si děti také mohly zaskákat na skákacím hradě a za svoje snažení byly po zásluze odměněny osvěžující zmrzlinou.